...
Εξειδικευμένες Απεικονιστικές εξετάσεις
Μαγνητική Καρδιάς & Stress CMR

Η Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς (CMR) είναι μια σύγχρονη, καθιερωμένη, ανώδυνη, ασφαλής απεικονιστική τεχνική, η οποία δεν εκθέτει τον ασθενή σε ιονίζουσα ακτινοβολία και παρουσιάζει πληθώρα εφαρμογών στη σύγχρονη κλινική Καρδιολογία. Θεωρείται πλέον η εξέταση εκλογής (Gold Standard) για τον προσδιορισμό της καρδιακής λειτουργίας και μορφολογίας, ενώ το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να διακρίνει και να χαρακτηρίσει το είδος του ιστού που απεικονίζεται, δηλαδή να εισχωρεί στα καρδιακά τοιχώματα και να μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη σύστασή τους.
Έχει ευρύτατη εφαρμογή στην αξιολόγηση ασθενών με φλεγμονώδη, ισχαιμική και μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, όπως επίσης σε ασθενείς με βαλβιδοπάθειες, παθήσεις του περικαρδίου, συγγενείς καρδιοπάθειες και πνευμονική υπέρταση. Επιπροσθέτως, η δυναμική μαγνητική τομογραφία καρδιάς (Stress CMR) με τη χρήση φαρμακευτικού stress, παρέχει την μοναδική δυνατότητα διερεύνησης ισχαιμίας-βιωσιμότητας μυοκαρδίου, δηλ. μπορεί να μας υποδείξει ταυτόχρονα, σε μια μόνο εξέταση, εάν ο ασθενής παρουσιάζει σοβαρή στένωση σε κάποια αρτηρία της καρδιάς και αν χρήζει περαιτέρω επέμβασης.
Η εξέταση διενεργείται από τον ιατρό σε συνεργασία με το “Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο”.

Σπινθηρογράφημα (Spect) Μυοκαρδίου

To σπινθηρογράφημα (SPECT) μυοκαρδίου είναι μια απεικονιστική τεχνική η οποία μέσω της χορήγησης ραδιοϊσοτόπου και τη χρήση γ-κάμερας, ελέγχει την αιμάτωση του μυοκαρδίου και εξάγει συμπεράσματα για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων.
Η διαδικασία τέλεσης ενός σπινθηρογραφήματος περιλαμβάνει αρχικά την πραγματοποίηση stress στο μυοκάρδιο είτε με χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών, είτε με απλή δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα και στη συνέχεια την ενδοφλέβια χορήγηση ενός ραδιοϊσοτόπου και τη χρήση ειδικού συστήματος γ-κάμερας που ανιχνεύει την εκπομπή φωτονίων.
Προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη μυοκαρδιακή αιμάτωση σε ηρεμία και κόπωση, τη μυοκαρδιακή βιωσιμότητα και την συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας, ενώ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με γνωστή ή πιθανή στεφανιαία νόσο. Προτιμάται σε ασθενείς που είτε δεν μπορούν να ασκηθούν (ηλικιωμένοι, με κινητικά προβλήματα) είτε εμφανίζουν συγκεκριμένες διαταραχές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα που δεν επιτρέπουν την εκτίμησή του κατά τη διενέργεια της φυσικής κόπωσης. Η εξέταση διενεργείται από τον ιατρό σε συνεργασία με ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Αξονική Καρδιάς

Η Αξονική τομογραφία καρδιάς (CCT) βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην διερεύνηση της καρδιακής ανατομίας και στο σχεδιασμό διακαθετηριακών επεμβάσεων, που περιλαμβάνουν επεμβάσεις στις βαλβίδες (π.χ. TAVI, MitraClip), σύγκλειση ASD, σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου, κατάλυση (ablation) κολπικής μαρμαρυγής, επεμβάσεις σε χρόνιες ολικές αποφράξεις στεφανιαίων αρτηριών (CTO). Η εξέταση παρέχεται από τον ιατρό σε συνεργασία με το “Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο”.

Αναίμακτη Στεφανιογραφία

Η αξονική στεφανιογραφία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος ενδελεχούς εκτίμησης των στεφανιαίων αγγείων, μέσω της οποίας μπορούμε να δούμε με ακρίβεια χιλιοστού τις αρτηρίες της καρδιάς και να εντοπίσουμε τυχόν αθηρωματικές πλάκες ή στενώσεις. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας η αξονική στεφανιογραφία αποτελεί εξέταση πρώτης εκλογής για ασθενείς που εμφανίζουν πόνο στο στήθος και έχουν χαμηλή έως μέτρια πιθανότητα να πάσχουν από στεφανιαία νόσο. Παράλληλα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασυμπτωματικά άτομα με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου (σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, κάπνισμα, δυσλιπιδαιμία, οικογενειακό ιστορικό) ως μέθοδος αξιολόγησης του καρδιαγγειακού κινδύνου. Τέλος, σε ασθενείς μετά από επέμβαση bypass μπορεί να εκτιμήσει τη βατότητα των μοσχευμάτων. Σε αντίθεση με την κλασική στεφανιογραφία, η οποία είναι επεμβατική μέθοδος και διενεργείται σε αιμοδυναμικό εργαστήριο, η αξονική στεφανιογραφία είναι αναίμακτη, ανώδυνη, ασφαλής και σύντομη. Η εξέταση παρέχεται από τον ιατρό σε συνεργασία με το “Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο”.

Μέτρηση επασβέστωσης στεφανιαίων αγγείων (Calcium score)

Με την μέθοδο της αξονικής τομογραφίας καρδιάς μπορούμε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια να εκτιμήσουμε τον βαθμό επασβέστωσης των στεφανιαίων αγγείων, που αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου.
Η μέτρηση της επασβεστωμένης πλάκας μπορεί να εντοπίσει πιθανή στεφανιαία νόσο προτού εμφανιστούν σημεία και συμπτώματα της νόσου.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό τυχόν απαραίτητων αλλαγών στην φαρμακευτική αγωγή ή στον τρόπο ζωής, ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφράγματος μυοκαρδίου. Ειδικότερα, το σκορ ασβεστίου μπορεί να προσδιορίσει πολύ ακριβέστερα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασυμπτωματικά άτομα, καπνιστές, με κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου και αυξημένη χοληστερίνη. Η εξέταση παρέχεται από τον ιατρό σε συνεργασία με το “Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο”.

Εξειδικευμένες Απεικονιστικές εξετάσεις

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.