...

Bασικές καρδιολογικές υπηρεσίες

Κλινική Εξέταση

Η κλινική εξέταση αποτελεί βασικό τμήμα μιας επίσκεψης στο καρδιολογικό ιατρείο. Μέσω αυτής και σε συνδυασμό με το ιστορικό, σκιαγραφείται το καρδιολογικό προφίλ του ασθενούς και υπολογίζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αναλόγως των παραγόντων κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες, διαβήτης, κάπνισμα, κληρονομικότητα κτλ). Οι πληροφορίες αυτές μελετώνται και συγκρίνονται στις διαδοχικές επισκέψεις του κάθε ασθενούς.

Καρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι από τις βασικότερες εξετάσεις σε μία καρδιολογική εκτίμηση. Καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών της παλλόμενης καρδιάς και αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο στην ανάλυση του καρδιακού ρυθμού και την έγκαιρη διάγνωση πολλών καρδιακών και ορισμένων μη καρδιακών παθήσεων.

Υπέρηχος

Το έγχρωμο υπερηχογράφημα καρδιάς, γνωστό στο ευρύ κοινό και ως triplex καρδιάς, είναι μια ανώδυνη, χωρίς ακτινοβολία, απεικονιστική εξέταση, με την οποία μελετάται η δομή και η λειτουργία των τμημάτων της καρδιάς. Η απεικόνιση επιτυχγάνεται μέσω ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας που δεν είναι αντιληπτά από την ανθρώπινη ακοή. Συνδυάζεται με την εξέταση Doppler, η οποία στηρίζεται, επίσης, στη χρήση των υπερήχων και χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ροής του αίματος στην καρδιά και τα μεγάλα αγγεία. Η εξέταση δίνει σε πραγματικό χρόνο πληθώρα πληροφοριών για την αποτελεσματική καρδιολογική διάγνωση.
.

Τεστ κόπωσης

Η δοκιμασία (τεστ) κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα είναι η πιο προσιτή, εύκολη και αναίμακτη εξέταση για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Συνίσταται στην καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς μέσω συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφήματος ενόσω ο ασθενής ασκείται, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της καρδιάς σε συνθήκες φυσικής κόπωσης. Εφαρμόζεται για την ανίχνευση τυχόν αποφραγμένων στεφανιαίων αρτηριών, τη μελέτη αρρυθμιών, τη διερεύνηση λιποθυμικών επεισοδίων, την ανοχή στην κόπωση, άλλα και την παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποστεί καρδιακό επεισόδιο, αγγειοπλαστική (stent) ή χειρουργείο by pass.

Holter Πίεσης

Το Holter πίεσης προσφέρει μία αυτόματη, περιοδική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές ενός τυπικού 24ώρου για τον εξεταζόμενο. Οι μετρήσεις γίνονται από μια μικρή σε μέγεθος συσκευή (μεγέθους κινητού τηλεφώνου), που εφαρμόζεται συνήθως στη ζώνη ή τον ώμο του ασθενούς και μια περιχειρίδα απλού πιεσόμετρου. Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν ένα άτομο έχει πραγματικά υπέρταση και προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο αξιοπίστου καθορισμού της πίεσης, χωρίς να χρειάζεται να επωμίζεται ο ασθενής μόνος του το βάρος των πολλαπλών μετρήσεων. Ο τρόπος αυτός καταγραφής της αρτηριακής πίεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις ασθενών με δύσκολα θεραπευόμενη υπέρταση (ανθεκτική υπέρταση), στην αξιολόγηση και τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής που ήδη λαμβάνει ο ασθενής, όπως επίσης στην αντιμετώπιση ατόμων με «υπέρταση λευκής μπλούζας» που προκαλείται από το άγχος ενός ιατρικού ραντεβού ή και «συγκεκαλυμμένης υπέρτασης», δηλαδή πραγματικής υπέρτασης με φυσιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο.

Ηοlter Ρυθμού

Το Holter ρυθμού είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για διάστημα 24 ωρών.
Η εξέταση πραγματοποιείται με μια μικρή συσκευή (διαστάσεων κινητού τηλεφώνου) που συνδέεται με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται συνεχής καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Εφαρμόζεται όταν υπάρχει υποψία διαλείπουσας αρρυθμιολογικής δραστηριότητας, που προκύπτει είτε από συμπτωματολογία που αναφέρει ο ασθενής (φτερουγίσματα στο στήθος, έντονο αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, λιποθυμικό ή προλιποθυμικό επεισόδιο, συγκοπή, ζάλη, αστάθεια, απώλεια συνείδησης), είτε από την εκτίμηση επιβαρυντικών καταστάσεων που προδιαθέτουν σε επικίνδυνες ταχυαρρυθμίες ή βραδυκαρδίες.

Προαθλητικός έλεγχος

Καρδιολογικός έλεγχος πριν την έναρξη αθλητικών δραστηριοτήτων για την εκτίμηση της κατάστασης του καρδιαγγειακού συστήματος.
Η προαθλητική καρδιολογική εκτίμηση ξεκινά με προσεκτική λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, λεπτομερή κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας, ενώ αναλόγως του τύπου και της έντασης της αθλητικής δραστηριότητας στην οποία πρόκειται να υποβληθεί ο εξεταζόμενος, ενδεχομένως να χρειαστεί επιπλέον έλεγχος με πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Ο ιατρός διαθέτει πιστοποίηση από την FIFA (Fédération Internationale de Football Association) πάνω στην Aθλητιατρική ποδοσφαίρου.

Προεγχειρητικός έλεγχος

Πριν από οποιαδήποτε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση χρειάζεται να εκτιμηθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος που θα έχει ο ασθενής κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Η προεγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια επέμβασης και αναλόγως μάλιστα με την κατάσταση της καρδιάς, μπορεί να αλλάξει ακόμη και το θεραπευτικό πλάνο. Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει τη λήψη ατομικού ιστορικού του ασθενούς και πλήρη καρδιολογική εξέταση που θα δώσει πληροφορίες για τη διενέργεια ακόμη πιο εξειδικευμένων καρδιολογικών εξετάσεων όταν χρειάζεται, προκειμένου ο ασθενής να υποβληθεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια στην προγραμματισμένη του χειρουργική επέμβαση..

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ / Άυλη συνταγογράφηση / Παραπεμπτικά εξετάσεων

Μηνιαία και πολύμηνη συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής καθώς και διαγνωστικών αιματολογικών και απεικονιστικών εξετάσεων.
Eπιλέγεται η κατάλληλη διάρκεια για την οποία δεν έχουμε ενδοιασμούς σχετικούς με την ασφάλεια της αγωγής. Τα κριτήρια επιλογής της διάρκειας συνταγογράφησης εξατομικεύονται κατά περίπτωση και σχετίζονται τόσο με κλινικά χαρακτηριστικά (π.χ. σταθερότητα ή όχι της νόσου, πρόσφατη ή όχι έναρξη αγωγής ή αλλαγή δοσολογίας, συμπτώματα για τα οποία υπάρχει ανησυχία να οφείλονται σε παρενέργεια φαρμάκων κ.ά.) όσο και με τις επιθυμίες και ιδιαιτερότητες του ασθενούς (π.χ. δυσκολία μετάβασης στο ιατρείο ή/και το φαρμακείο ειδικά σε ηλικιωμένους, μετάβαση εκτός πόλης λόγω εργασίας, διακοπών κλπ).
Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης, όπου ο εξεταζόμενος μπορεί να λάβει την συνταγή ή το παραπεμπτικό του ηλεκτρονικά μέσω email ή sms, χωρίς να απαιτείται η μετάβασή του στο ιατρείο.

Δεύτερη Γνώμη

Η αναζήτηση μιας Δεύτερης Γνώμης αποτελεί συνηθισμένη αντίδραση του καρδιολογικού ασθενούς μόλις πληροφορηθεί ότι πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια ή όταν το πόρισμα της εξέτασής του δεν συμβαδίζει με την συμπτωματολογία του. Η τάση αυτή είναι πιο έκδηλη, όταν η διαγνωστική εξέταση πραγματοποιείται σε έναν χώρο όπου ο ασθενής δεν έχει άμεση επαφή ή γνωριμία με τον ιατρό που διενήργησε την εξέταση. Η Δεύτερη Γνώμη δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι είναι καλύτερη από την πρώτη. Εξαρτάται από την εξειδίκευση του καρδιολόγου της Δεύτερης Γνώμης στη συγκεκριμένη πάθηση και το επίπεδο εμπειρίας του.

Πιστοποιητικά Υγείας

Εκδίδονται πιστοποιητικά υγείας ενηλίκων και παιδιών για κάθε νόμιμη χρήση, σε συνδυασμό πάντοτε με τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο (κλινική εξέταση, καρδιογράφημα κτλ) ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ του εξεταζόμενου, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια σε κάθε δραστηριότητα του εξεταζόμενου.

Διαδικτυακή επίσκεψη (online εξέταση)

Για όσους αδυνατούν να επισκεπτούν το ιατρείο, π.χ. λόγω κινητικών δυσκολιών, απόστασης ή λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, αλλά και για αυτούς που επιθυμούν μία γρήγορη εκτίμηση και συμβουλή, παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμένης διαδικτυακής συνάντησης μέσω όποιας πλατφόρμας διευκολύνει τον ασθενή (Viber, Facetime, skype, telegram, WhatsApp). Εξετάσεις, απορίες, και θέματα προς συζήτηση μπορούν να αποστέλλονται νωρίτερα στο ιατρείο, για την καλύτερη προετοιμασία και για την πιο αποτελεσματική και στοχευμένη επικοινωνία όποτε αυτή προγραμματιστεί. Σημειώνεται ότι αυτή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη για οξέα προβλήματα υγείας ή για μία πλήρη ιατρική εκτίμηση καθώς, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κλινική εξέταση. Επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης, όπου ο εξεταζόμενος μπορεί να λάβει την συνταγή ή το παραπεμπτικό του ηλεκτρονικά μέσω email ή sms, χωρίς να απαιτείται η μετάβασή του στο ιατρείο.

Επισκέψεις κατ' οίκον

Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον εξέτασης σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα ή χρόνιες νόσους που καθιστούν δύσκολη τη μετάβαση στο ιατρείο.

Υπηρεσίες Ιατρείου

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.